Sebeobrana, J. Kitayama, V. Lorenz, 1963

Obálka:

Titul:

Sebeobrana

Podtitul: Kodokan goshin jutsu
Autor: Dr. Junyu Kitayama, Ladimír Lorenz
Vytištěno: Naše vojsko Praha 1963
Technická účast:
Junyu Kitayama; Ladimír Lorenz

Předmluva

Vzrůstající zájem příslušníků ozbrojených sil i široké veřejnosti o sebeobranu dal v poslední době podnět k zpracování několika knih na toto téma. Jsou to díla většího či menšího rozsahu, jejichž charakter je buď informativní, nebo naopak specifický, určený ke zvláštním účelům.

Kniha, kterou vám předkládáme, se zpracováním, uspořádáním i vytyčeným cílem poněkud liší od všech dosavadních publikací tohoto druhu. Jejím hlavním úkolem je sloužit jako učebnice sebeobrany všem, kteří o ni mají zájem.

Jako učebnice má poskytnout v dostatečné míře jak teoretické, tak i praktické pokyny k výuce základních sebeobraných technik. Pro splnění tohoto úkolu jsme použili výsledků nejnovějších výzkumů světových odborníků, kteří na základě dlouholetých praktických a teoretických studií shledali sebeobranné techniky, jež zveřejňujeme, jako nezbytný základ pro každého, kdo chce sebeobranu bezpečně ovládat. Považujeme za svou povinnost upozornit čtenáře, kteří jsou o sebeobraně méně informováni, aby nepovažovali popisované techniky za málo tvrdé vzhledem k vedeným útokům. Rychlé, přesné a důsledné provedení všech uvedených sebeobranných technik je dostatečnou odpovědí každému skutečnému útočníkovi. Proto je důležité přistupovat k praktickému nácviku teprve po důkladném prostudování první (teoretické) části knihy. Jen pílí, kázní a cílevědomým dodržování uvedených pokynů lze dosáhnout skutečné znalosti sebeobrany a mistrně ji ovládout. Spěch a ukvapenost jen znemožňují dosáhnout vytčeného cíle. Je nutné neustále se řídit didaktickou zásadou: od jednoduchému k složitějšímu, od poznaného k nepoznanému.

Přáli bychom si, aby tato publikace přinesla jen užitek a jistý úspěch všem, kteří ji budou studovat a podle ní cvičit. Věříme, že bude spolehlivým a účinným pomocníkem zejména příslušníkům naší armády, příslušníkům ministerstva vnitra a Lidových milicí, kteří znalosti sebeobrany potřebují k výkonu své služby při ochraně svrchovanosti a nedotknutelnosti naší vlasti, nebo při hájení výsledků práce socialistické společnosti.

Těm, kteří začínají, budiž tato učebnice dobrým přítelem a rádcem. Všem ostatním, kteří se již někdy sebeobranou zabývali a nenašli uspokojivou odpověď v problematice sebeobrany či jinak nedosáhli při některých praktikách očekávaných výsledků, chceme přinést nové poznatky a vyzvat je, aby se o úspěch pokusili ještě jednou.

Na závěr podotýkáme: Jsme přesvědčení, že vám všem, kteří se budete poctivě snažit poznávat a stále se učit, bude tato kniha dobrým průvodem a vaše snaha bude zcela určitě korunována úspěchem.

Autoři

Obsah

 • Předmluva
 • Nová technika sebeobrany vysoké školy Kodokan
 • Teoretické úvahy - Princip Juda jako základ sebeobrany
 • Praktická technika sebeobrany
  • Obrana proti úchopům oběma rukama
  • Obrana proti úchopu levého límce
  • Obrana proti úchopu pravého límce
  • Obrana proti úchopu za paži a loket
  • Obrana proti úchopu za límec zezadu
  • Obrana proti škrení zezadu
  • Obrana proti útoku obejmutím zezadu
  • Obrana proti příčnému úderu
  • Obrana proti úderu do brady
  • Obrana proti úderu levou pěstí do obličeje
  • Obrana proti kopu do břicha
  • Obrana proti kopu ze strany
  • Obrana proti pokuu o bodnutí
  • Obrana proti přímému bodnutí
  • Obrana proti bodnutí ze strany
  • Proti holi zdvižené švihem vzhůru
  • Proti úderu holí
  • Proti bodnutí puškou s bodákem nebo holí drženou oběma rukama
  • Proti čelnému napadení přiložením pistole
  • Proti napadení pistolí držené bočním přiložením
  • Proti nasazení pistole do zad
 • Rozcvička
 • Závěr
Copyright © 2007-2020 Kodokan Judo czPotápěcí počítače pro náročné potápěče https://www.shearwater.cz/

Základní škola a Praktická škola Hodějovského 1654, Benešov https://zshodejovskeho.cz/

Created by © 2007/2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign